Cała Polska Biega z Mapą – Zamość 07.05.2016 – regulamin

logo_CPBZM_warstwiceWYPOCZYWAJ Z PASJĄ 2016
VII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
CAŁA POLSKA BIEGA Z MAPĄ
MISTRZOSTWA POWIATU ZAMOJSKIEGO W BIEGU NA ORIENTACJĘ

REGULAMIN

I. Termin: 07.05.2016– Zamość – Rynek Wielki

II. Cel:  Popularyzacja biegów i marszów na orientacje jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Zamojszczyzny i Zamościa. Doskonalenie umiejętności korzystania z mapy i kompasu. Popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

III. Uczestnicy: sympatycy marszów z kijkami  nordic walking, zwykli spacerowicze chętni do marszów z mapą i kompasem, drużyny harcerskie i szkolne, indywidualnie zawodnicy ze szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studenci.

IV. Organizator i zgłoszenia: UKS Azymut Siedliska, www.azymutsiedliska.cba.pl, e-mail : pitt144@wp.pl
przy współpracy UM Zamość, PZOS
Sekretariat w miejscu rozgrywania zawodów: czynny w godz. 8.00 – 9.00.
Start pierwszego  zawodnika – godz. 9.00.
Zamknięcie mety – godz. 11.00.
Zakończenie – ok. godz. 11.00.
Udział w zawodach należy zgłosić do dnia 4 maja br. z podaniem danych według wzoru: imię i nazwisko, trasa, instytucja, grupa.

Zawody odbywać się będą przy normalnym ruchu ulicznym obowiązującym na terenie zamojskiej starówki i terenach zielonych wokół twierdzy.

V. Trasy i klasyfikacje:

I – trasa indywidualne dla dorosłych spacerowiczów z kijkami nordic walking
Kategorie wiekowe: 18-35, 36 – 50, 51+
Zadaniem będzie pokonanie trasy o długości około 4 kilometrów, odnalezienie i potwierdzenie pobytu na punktach  zaznaczonych na mapie topograficznej przygotowanej  przez organizatora. Limit  czasu na wykonanie zadania 45 minut.

II – trasa  na orientację
drużyny minimum 3 osobowe z opiekunem:
a. uczniowie szkół podstawowych, spacerowe drużyny rodzinne
b. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych,
c. drużyny doświadczonych turystów

III – Indywidualnie: zawodnicy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Szkoły Podstawowe: KSP – dziewczęta , MSP – chłopcy
Szkoły Gimnazjalne: KGIM – dziewczęta, MGIM – chłopcy
Szkoły Ponadgimnazjalne: KLIC – dziewczęta , MLIC – chłopcy
Pozostali: OPEN K i M- studenci (oraz wszyscy chętni) kobieta, mężczyzna
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator może łączyć kategorie. Czas maksymalny na pokonanie trasy 30 minut. Zadaniem będzie pokonanie trasy o długości do 4 kilometrów, odnalezienie i potwierdzenie pobytu na punktach zaznaczonych na mapie topograficznej przygotowanej  przez organizatora.

VI. Świadczenia: mapa na starcie, karta startowa – w przypadku systemu elektronicznego chip, w miarę możliwości organizacyjnych dyplomy, medale w każdej kategorii indywidualnej i dyplomy w drużynowej.

VII. Inne: Każdy zawodnik niepełnoletni musi posiadać zgodę rodziców. Drużyna oraz zawodnik powinien mieć własny kompas (nie dotyczy osób startujących po raz pierwszy -tym pożyczymy i nauczymy korzystać) i kamizelkę odblaskową. Interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego.
Szczegóły w komunikacie technicznym , który ukaże się na stronie organizatora po wpłynięciu zgłoszeń.

Możesz również polubić…