III Rajd Pieszy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego – 8.06.2024 – Regulamin

III Rajd Pieszy dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
Śladami księdza Stefana Wyszyńskiego

Regulamin

1.Cel imprezy: zapoznanie z postacią księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego a szczególnie z historią jego pobytu na Zamojszczyźnie w okresie II wojny światowej, popularyzacja turystyki i aktywnego
wypoczynku oraz poznawanie terenów powiatu zamojskiego w tym Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, popularyzacja turystyki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zachęcanie i wdrażanie
nawyków do aktywnego i bezpiecznego korzystania z wytyczonych tras i dróg, doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, kompasem, odczytywania znaków na szlaku.

2.Organizator:
UKS „Azymut” Siedliska
Partnerzy:
Starostwo Powiatowe w Zamościu
Gmina Zamość

3. Termin rajdu: 8 czerwca 2024 roku, sobota

4.Uczestnicy: Uczestnicy i zgłoszenia: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, sympatycy i miłośnicy aktywnego wypoczynku oraz spacerów nordic walking po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez formularz
zgłoszeniowy do dnia 29 maja 2024 roku. Liczba miejsc ograniczona do 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Opłaty: W ramach opłaty organizator zapewnia ubezpieczenie NNW, napój,udział w konkursach na trasie i upominki od sponsorów.

7. Przebieg rajdu:
wyznaczone zostają trzy miejsca zbiórki
7.30 – Mokre – świetlica ; 7.45 – Płoskie kościół, 8.00 – Sitaniec – kościół;
8.30 – przejazd do Skierbieszowa przez Sławęcin dla samodzielnie dojeżdżających do Skierbieszowa zbiórka na parkingu przy ul. Zielonej GOK w Skierbieszowie
9.30 – wyjście ze Skierbieszowa na trasę około 13,5 km przez Podwysokie, Marcinówkę, do kapliczki w Lesie Baraniec
14.00 – podsumowanie rajdu i wyjazd w drogę powrotną

8. Zasady uczestnictwa:
– w trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy
rajdu i dbanie o środowisko naturalne. Nie wolno spożywać alkoholu oraz innych środków odurzających,
– uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje, ciepłe okrycie, zabezpieczenie
przed deszczem,
– każdy uczestnik rajdu bierze w nim udział na swoją wyłączną odpowiedzialność – dzieci na odpowiedzialność opiekuna, który podpisał oświadczenie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności
za wypadki spowodowane przez uczestników rajdu lub w których brali oni udział.
– biorąc udział w rajdzie każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym danych o których mowa w art. 23 oraz 27 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.)
– wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatorów.
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu,
– nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestników od jego stosowania.

Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

9. Dodatkowy konkurs
Integralną częścią rajdu jest prezentacja multimedialna – gra dydaktyczna – konkurs której podsumowanie nastąpi 8 czerwca 2024 roku.

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Starostwa Powiatowego w Zamościu i Gminy Zamość.

Możesz również polubić…