Cała Polska biega z mapą

 

ZAMOJSKA ZABAWA NA ORIENTACJĘ 2015
VI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
CAŁA POLSKA BIEGA Z MAPĄ
SZKOLNE MISTRZOSTWA POWIATU ZAMOJSKIEGO W BIEGU NA ORIENTACJĘ

REGULAMIN
I. Termin: 16.05 2015– Mokre (szkoła)
II. Cel:  Popularyzacja biegów i marszów na orientacje jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców Zamojszczyzny. Doskonalenie umiejętności korzystania z mapy i kompasu. Popularyzacja zdrowego stylu życia i aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
III. Uczestnicy: sympatycy marszów z kijkami  nordic walking, zwykli spacerowicze chętni do marszów z mapą i kompasem, drużyny harcerskie i szkolne, indywidualnie zawodnicy ze szkól podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, studenci.
IV. Organizator i zgłoszenia: UKS Azymut Siedliska, www.azymutsiedliska.cba.pl , e-mail : pitt144@wp.pl  przy współpracy Szkoły Podstawowej w Mokrem
Sekretariat w miejscu rozgrywania zawodów: czynny w godz. 9.00 – 10.00.
Start pierwszego  zawodnika – godz. 10.30.
Zamknięcie mety – godz. 12.30.
Zakończenie – ok. godz. 13.30.
Udział w zawodach należy zgłosić do dnia 13 maja br. z podaniem danych według wzoru: imię i nazwisko, trasa, instytucja, grupa.
V. Trasy i klasyfikacje:
I – trasa dla dorosłych spacerowiczów z kijkami nordic walking (40 lat i więcej)
Klasyfikacja do 60 i powyżej 60 lat
Zadaniem będzie pokonanie trasy leśnymi drogami długości około 4 kilometrów, odnalezienie i potwierdzenie pobytu na zaznaczonych punktach na mapie topograficznej przygotowanej  przez organizatora. Limit  czasu na wykonanie zadania 60 minut.
II – trasa  na orientację
drużyny 3 osobowe z opiekunem:
a. uczniowie szkół podstawowych, spacerowe drużyny rodzinne
b. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych,
drużyny doświadczonych turystów
Indywidualnie: zawodnicy ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Szkoły Podstawowe: KSP – dziewczęta , MSP – chłopcy
Szkoły Gimnazjalne: KGIM – dziewczęta, MGIM – chłopcy
Szkoły Ponadgimnazjalne: KLIC – dziewczęta , MLIC – chłopcy
Pozostali: OPEN K i M- studenci (oraz wszyscy chętni) kobieta, mężczyzna
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator może łączyć kategorie. Czas maksymalny na pokonanie trasy 1 godzina. Zadaniem będzie pokonanie trasy o długości do 4 kilometrów drogami leśnymi , odnalezienie i potwierdzenie pobytu na punktach zaznaczonych na mapie topograficznej przygotowanej  przez organizatora.
VI. Świadczenia: miejsce parkingowe,  mapa na starcie, karta startowa – w przypadku systemu elektronicznego chip, w miarę możliwości organizacyjnych drobne upominki oraz medale w każdej kategorii indywidualnej i drużynowej.
VII. Inne: Każdy zawodnik niepełnoletni musi posiadać zgodę rodziców. Drużyna oraz zawodnik powinien mieć własny kompas (nie dotyczy osób startujących po raz pierwszy -tym pożyczymy i nauczymy korzystać). Interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego.
Szczegóły w komunikacie technicznym , który ukaże się na stronie organizatora po wpłynięciu zgłoszeń.

 


 

Archiwum wyników:

Mokre, 16 maja 2015: wyniki / międzyczasy / fotorelacja

Zamość,  10 maja 2014: wyniki / międzyczasy / fotorelacja